Xiankelai News

仙客来公司登上江西卫视新闻头条

2019-06-27 16:42:31 1531

 2015年8月10日江西卫视新闻头条——江西:“1+2+3”激活农业“六次产业”(http://v.jxntv.cn/news/jiangxi/20150810/608591.shtml),认为仙客来公司是江西现代农业发展的典范和榜样。


Xiankelai Ganoderma | Xiankelai Gano

Xiankelai Ganoderma | Xiankelai Gano

Xiankelai Ganoderma | Xiankelai Gano

Xiankelai Ganoderma | Xiankelai Gano